Hotline:

Tiêu để bài viết mẫu 2, nên chứa từ khóa cần SEO

Ngày đăng: 02-07-2021 14:39:12

Mô tả ngắn cho bài viết mẫu 2 khoảng 2 dòng, có chứa từ khóa cần SEO, làm nổi bật lý do mà khách hàng của bạn nên đọc bài viết này.

anh bai viet mau 1

(Bạn nên đặt ảnh cho bài viết mẫu 1 ở chỗ này)

Thẻ H2 của bài viết mẫu 2, có chứa từ khóa cần SEO

(Bôi đen đoạn chữ, bấm Định dạng > Chọn H2 là ra thẻ H2, có thể bôi đậm chữ bằng CTRL + B để đẹp hơn)

Nội dung đoạn bài viết thuộc phần H2 đầu tiên

Thẻ H2 của bài viết mẫu 2, có thể chứa từ khóa hoặc không cũng không sao

Nội dung đoạn bài viết thuộc phần H2 thứ 2.

Kết thúc bài viết, khẳng định lại vấn đề và giải pháp đã trình bày trong bài viết mẫu 1 để đọng lại trong khách hàng những điều mà chúng ta mong muốn truyền tải.

Video hướng dẫn cách viết bài chuẩn SEO:

Đây là bài viết mẫu, bạn nên đọc các hướng dẫn ở trên, có video chi tiết và làm theo. Sau đó có thể xóa bài viết này đi và đăng các bài viết của bạn.

Chúc bạn thành công.

Bình luận

Bài viết liên quan